Báo giá điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 4

Báo Giá Điều Hòa Trung Tâm Daikin VRV IV

Báo Giá trị Điều Hòa Trung Tâm Daikin VRV IV tiên tiến nhất 2018

Quốc Tùng đã nói về Báo giá điều hòa trung tâm Daikin hệ VRV IV S trong bài viết trước. Bài viết đó cũng chỉ ra rằng để có được Một báo giá trị sơ bộ hệ trung tâm, chúng tôi cần thêm những thông tin của công trình. Gồm: công trình ở đâu? đang tới giai đoạn nào? có bao nhiêu phòng cần lắp máy? công năng của từng phòng và bản vẽ mặt bằng công trình (file card). Cũng tương đương lúc báo giá trị điều hòa trung tâm 4S, Quốc Tùng mong muốn tư vấn cho bạn Một giải pháp phù hợp nhất, tiết kiệm mức chi phí nhất.
Thường thì, lúc nhận được yêu cầu báo giá trị máy viên bộ: treo tường, cassette âm trần, áp trần, tủ đứng… Quốc Tùng có thể đọc giá trị ngay trên smartphone. Nhưng lúc nhận yêu cầu báo giá trị máy trung tâm, chúng tôi nhu cầu cần thiết những thông tin trên. Sau đó, SV sẽ cử nhân viên kỹ thuật xuống công trình để khảo sát thực tiễn. Dựa trên những dữ liệu thu thập đó, kỹ sư điện lạnh sẽ tách tách bản vẽ, lên thiết kế, tính toán công suất cho phù hợp. Ở đầu cuối chúng tôi sẽ gửi cho bạn Một báo giá trị sơ bộ giá trị dàn nóng, dàn lạnh, mức chi phí nhân công lắp đặt, giá trị vật tư phụ đi kèm. Giá tiền ở đầu cuối sẽ dựa trên số lượng thực tiễn nghiệm thu lúc công trình hoàn tất. 

Khảo sát, tư vấn, thiết kế, báo giá điều hòa trung tâm Daikin miễn phí

Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lên báo giá trị điều hòa trung tâm Daikin miễn phí

Quốc Tùng cam kết:

– Cung cấp máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện.
– Xuất xứ Thái Lan.
– Bh 4 năm máy nén và Một năm cho toàn bộ thiết bị.
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế miễn phí 0965.938.699 – 0967.805.472

1. Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV

a. Dàn nóng loại tiêu chuẩn

Dàn nóng Công suất Kết nối tối đa
số dàn lạnh
Một chiều 2 chiều
♦ Dàn nóng đơn kết nối dàn VRV và dàn dận dụng
RXQ6TAYM(E) RXYQ6TAY1(E) 6HP 9(15)
RXQ8TAYM(E) RXYQ8TAY1(E)
giá trị 129,900,000đ
8HP 13(20)
RXQ10TAYM(E) RXYQ10TAY1(E) 10HP 16(25)
RXQ12TAYM(E) RXYQ12TAY1(E) 12HP 19(30)
RXQ14TAYM(E) RXYQ14TAY1(E) 14HP 22(35)
RXQ16TAYM(E) RXYQ16TAY1(E) 14HP 26(40)
♦ Dàn nóng đôi, tổ hợp kết nối của 2 dàn nóng đơn.
Chỉ kết nối với dàn lạnh VRV, sử dụng bộ nối ống BHFP22P100
RXQ18TANYM(E)
(RXQ8+RXQ10)
RXYQ18TANY1(E)
(RXYQ8+RXYQ10)
18HP 29(36)
RXQ20TANYM(E)
(RXQ8+RXQ12)
RXYQ20TANY1(E)
(RXYQ8+RXYQ12)
20HP 32(40)
RXQ22TANYM(E)
(RXQ8+RXQ14)
RXYQ22TANY1(E)
(RXYQ8+RXYQ14)
22HP 35(44)
RXQ24TANYM(E)
(RXQ10+RXQ14)
RXYQ24TANY1(E)
(RXYQ10+RXYQ14)
24HP 39(48)
RXQ26TANYM(E)
(RXQ12+RXQ14)
RXYQ26TANY1(E)
(RXYQ12+RXYQ14)
26HP 42(52)
RXQ28TANYM(E)
(RXQ14x2)
RXYQ28TANY1(E)
(RXYQ14x2)
28HP 45(56)
RXQ30TANYM(E)
(RXQ14+RXQ16)
RXYQ30TANY1(E)
(RXYQ14+RXYQ16)
30HP 48(60)
RXQ32TANYM(E)
(RXQ14+RXQ18)
RXYQ32TANY1(E)
(RXYQ14+RXYQ18)
32HP 52(64)
♦ Dàn nóng ba, tổ hợp kết nối của 3 dàn nóng đơn.
Chỉ kết nối với dàn lạnh VRV, sử dụng bộ nối ống BHFP22P151
RXQ34TANYM(E)
(RXQ10+RXQ12x2)
RXYQ34TANY1(E)
(RXYQ10+RXYQ12x2)
34HP 55
RXQ36TANYM(E)
(RXQ12x3)
RXYQ36TANY1(E)
(RXYQ12x3)
36HP 58
RXQ38TANYM(E)
(RXQ8+RXQ12+
RXQ18)
RXYQ38TANY1(E)
(RXYQ8+RXYQ12+
RXYQ18)
38HP 61
RXQ40TANYM(E)
(RXQ12x2+RXQ16)
RXYQ40TANY1(E)
(RXYQ12x2+RXYQ16)
40HP  64
RXQ42TANYM(E)
(RXQ12+RXQ14+
RXQ16)
RXYQ42TANY1(E)
(RXYQ12+RXYQ14+
RXYQ16)
42HP
RXQ44TANYM(E)
(RXQ12+RXQ16x2)
RXYQ44TANY1(E)
(RXYQ12+RXYQ16x2)
44HP
RXQ46TANYM(E)
(RXQ14x2+RXQ18)
RXYQ46TANY1(E)
(RXYQ14x2+RXYQ18)
46HP
RXQ48TANYM(E)
(RXQ14+RXQ16+
RXQ18)
RXYQ48TANY1(E)
(RXYQ14+RXYQ16+
RXYQ18)
48HP
RXQ50TANYM(E)
(RXQ14+RXQ18x2)
RXYQ50TANY1(E)
(RXYQ14+RXYQ18x2)
50HP
RXQ52TANYM(E)
(RXQ16+RXQ18x2)
RXYQ52TANY1(E)
(RXYQ16+RXYQ18x2)
52HP
RXQ54TANYM(E)
(RXQ18x3)
RXYQ54TANY1(E)
(RXYQ18x3)
54HP
RXQ56TANYM(E)
(RXQ18x2+RXQ20x2)
RXYQ56TANY1(E)
(RXYQ18x2+RXYQ20x2)
56HP
RXQ58TANYM(E)
(RXQ18+RXQ20x2)
RXYQ58TANY1(E)
(RXYQ18+RXYQ20x2)
58HP
RXQ60TANYM(E)
(RXQ14x3)
RXYQ60TANY1(E)
(RXYQ14x3)
giá trị 645,000,000đ
60HP

b. Dàn nóng loại tiết kiệm khoảng trống

Dàn nóng Công suất Kết nối
tối đa
số dàn lạnh
Một chiều 2 chiều    
♦ Dàn nóng đơn kết nối dàn lanh gia dụng và dàn VRV
RXQ18TAYM(E) RXYQ18TAY1(E) 18HP 29(45)
RXQ20TAYM(E) RXYQ20TAY1(E) 20HP 32(50)
♦ Dàn nóng đôi, tổ hợp kết nối của 2 dàn nóng đơn.
Chỉ kết nối với dàn lạnh VRV, sử dụng bộ nối ống BHFP22P100
RXQ22TASYM(E)
(RXQ10+RXQ12)
RXYQ22TASY1(E)
(RXYQ10+RXYQ12)
22HP 35(44)
RXQ24TASYM(E)
(RXQ12x2)
RXYQ24TASY1(E)
(RXYQ12x2)
24HP 39(48)
RXQ26TASYM(E)
(RXQ8+RXQ18)
RXYQ26TASY1(E)
(RXYQ8+RXYQ18)
26HP 42(52)
RXQ28TASYM(E)
(RXQ12+RXQ16)
RXYQ28TASY1(E)
(RXYQ12+XYQ16)
28HP 45(56)
RXQ30TASYM(E)
(RXQ12+RXQ18)
RXYQ30TASY1(E)
(RXYQ12+RXYQ18)
30HP 48(60)
RXQ32TASYM(E)
(RXQ12+RXQ20)
RXYQ32TASY1(E)
(RXYQ12+RXYQ20)
32HP 52(64)
RXQ34TASYM(E)
(RXQ16+RXQ18)
RXYQ34TANY1(E)
(RXYQ16+RXYQ18)
34HP 55(64)
RXQ36TASYM(E)
(RXQ18x2)
RXYQ36TASY1(E)
(RXYQ18x2)
36HP 58(64)
RXQ38TASYM(E)
(RXQ18+RXQ20)
RXYQ38TASY1(E)
(RXYQ18+RXYQ20)
38HP 61(64)
RXQ40TASYM(E)
(RXQ20x2)
RXYQ40TASY1(E)
(RXYQ20x2)
40HP 64
♦ Dàn nóng ba, tổ hợp kết nối của 3 dàn nóng đơn.
Chỉ kết nối với dàn lạnh VRV, sử dụng bộ nối ống BHFP22P151
RXQ42TASYM(E)
(RXQ12x2+RXQ18)
RXYQ42TASY1(E)
(RXYQ12x2+RXYQ18)
42HP 64
RXQ44TASYM(E)
(RXQ12x2+RXQ20)
RXYQ44TASY1(E)
(RXYQ12x2+RXYQ20)
44HP
RXQ46TASYM(E)
(RXQ12+RXQ16+
RXQ18)
RXYQ46TASY1(E)
(RXYQ14+RXYQ16+
RXYQ18)
46HP
RXQ48TASYM(E)
(RXQ12+RXQ18x2)
RXYQ48TASY1(E)
(RXYQ12+RXYQ18x2)
48HP
RXQ50TASYM(E)
(RXQ12+RXQ18+
RXYQ20)
RXYQ50TASY1(E)
(RXQ12+RXQ18+
RXYQ20)
50HP

c. Dàn nóng loại hiệu suất cao (COP cao)

Dàn nóng Công suất Kết nối tối đa
số dàn lạnh
Một chiều 2 chiều    
b, Dàn nóng đôi, tổ hợp kết nối của 2 dàn nóng đơn.
Chỉ kết nối với dàn lạnh VRV, sử dụng bộ nối ống BHFP22P100
RXQ12TAHYM(E)
(RXQ6x2)
RXYQ12TAHY1(E)
(RXYQ6x2)
12HP 19(24)
RXQ14TAHYM(E)
(RXQ6+RXQ8)
RXYQ14TAHY1(E)
(RXYQ6+RXYQ8)
14HP 22(22)
RXQ16TAHYM(E)
(RXQ8x2)
RXYQ16TAHY1(E)
(RXYQ8x2)
16HP 26(32)
b, Dàn nóng ba, tổ hợp kết nối của 3 dàn nóng đơn.
Chỉ kết nối với dàn lạnh VRV, sử dụng bộ nối ống BHFP22P151
RXQ18TAHYM(E)
(RXQ6x3)
RXYQ18TAHY1(E)
(RXYQ6x3)
18HP 29
RXQ20TAHYM(E)
(RXQ6x2+RXQ8)
RXYQ20TAHY1(E)
(RXYQ6x2+RXYQ8)
20HP 32
RXQ22TAHYM(E)
(RXQ6+RXQ8x2)
RXYQ22TAHY1(E)
(RXQ6+RXQ8x2)
22HP 35
RXQ24TASYM(E)
(RXQ8x3)
RXYQ24TASY1(E)
(RXYQ8x3)
24HP 39
RXQ26TASYM(E)
(RXQ8x2+RXQ10)
RXYQ26TASY1(E)
(RXYQ8x2+RXYQ10)
26HP 42
RXQ28TASYM(E)
(RXQ8x2+RXQ12)
RXYQ28TASY1(E)
(RXYQ8x2+XYQ12)
28HP 45
RXQ30TASYM(E)
(RXQ8+RXQ10+RXQ12)
RXYQ30TASY1(E)
(RXYQ8+RXYQ10+
RXYQ12)
30HP 48
RXQ32TASYM(E)
(RXQ8+RXQ12x2)
RXYQ32TASY1(E)
(RXYQ8+RXYQ12x2)
32HP 52
RXQ34TASYM(E)
(RXQ8+RXQ12+RXQ14)
RXYQ34TANY1(E)
(RXYQ8+RXYQ12+
RXYQ18)
34HP 55
RXQ36TASYM(E)
(RXQ8+RXQ14x2)
RXYQ36TASY1(E)
(RXYQ8+RXYQ14x2)
36HP 58
RXQ38TASYM(E)
(RXQ12x2+RXQ14)
RXYQ38TASY1(E)
(RXYQ12x2+RXYQ14)
38HP 61
RXQ40TASYM(E)
(RXQ12+RXQ14x2)
RXYQ40TASY1(E)
(RXYQ12+RXYQ14x2)
40HP 64
RXQ42TASYM(E)
(RXQ14x3)
RXYQ42TASY1(E)
(RXYQ14x3)
42HP 64
RXQ44TASYM(E)
(RXQ14x2+RXQ16)
RXYQ44TASY1(E)
(RXYQ14x2+RXYQ16)
44HP
RXQ46TASYM(E)
(RXQ14+RXQ16x2)
RXYQ46TASY1(E)
(RXYQ14+RXYQ16x2)
46HP
RXQ48TASYM(E)
(RXQ16x3)
RXYQ48TASY1(E)
(RXYQ16x3)
48HP
RXQ50TASYM(E)
(RXQ16x2+RXQ18)
RXYQ50TASY1(E)
(RXQ16x2+RXQ18)
50HP

2. Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV

Trong hệ VRV 4S, dàn nóng cho phép kết hợp với tổ hợp dàn lạnh VRV và dàn gia dụng. Còn hệ VRV IV chỉ những dàn nóng đơn mới cho phép kết hợp với tổ hợp dàn VRV và dàn gia dụng, còn những model dàn nóng đôi hoặc ba (tổ hợp của 2 hoặc 3 dàn nóng đơn) chỉ cho phép kết nối với dàn lạnh VRV. Hệ IV và IV S sử dụng chung được dàn lạnh. Và những kiểu dàn lạnh này đã được Quốc Tùng trình bày rất khía cạnh trong phần Báo giá trị điều hòa trung tâm VRV IV S. Quý khách vui lòng xem lại tại bài viết trước đó.

3. Giá trị điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Một và 2 chiều

Như đã nói ở trên, để báo giá trị sơ bộ hệ thống điều hòa trung tâm, chúng tôi cần biết:
– Dàn nóng (công suất bao nhiêu? loại Một chiều hay 2 chiều? loại tiêu chuẩn hay tiết kiệm khoảng trống hay hiệu suất tích điện cao)
– Dàn lạnh (bao nhiêu mặt lạnh?, kiểu treo treo tường hay cassette âm trần hay giấu trần nối ống gió hay áp trần hay tủ đứng? tương ứng với công suất của nó? …)

Yếu tố thông số kỹ thuật kỹ thuật của máy, Quý khách xem tại danh mục Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV“.
Dựa trên bảng danh sách model viên nóng, những kiểu mặt lạnh chúng tôi đã nêu ra ở trên, Quý khách có thể tự mình lựa chọn lựa dàn nóng và lạnh cho phù hợp và gửi bảng tổng hợp về email senvietco.lt@gmail.com để báo giá trị.
Để có Một giải pháp điều hòa ko khí tốt nhất, Quốc Tùng nghĩ rằng trước lúc báo giá trị sơ bộ, Quý khách nên cung cấp thông tin dự án, bản vẽ mặt bằng file CAD để chúng tôi khảo sát, thiết kế và tư vấn. Tránh việc mất thời gian để lựa chọn lựa sản phẩm, tính toán mà ở đầu cuối lại ko đảm bảo được yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như phương án tối ưu nhất. Quốc Tùng cam kết những quy trình: khảo sát, tư vấn, thiết kế, báo giá trị chúng tôi thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Số smartphone liên hệ để được báo giá trị điều hòa trung tâm Daikin 0934.717.711 – 0934.717.711

Báo giá điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 4

Báo giá trị điều hòa trung tâm Daikin VRV IV tiên tiến nhất 2018

Liên hệ tư vấn

 ĐIỆN LẠNH QUỐC TÙNG –  CHUYÊN THI CÔNG, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ ĐIỆN NHẸ
– Văn phòng: 106 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
– Hotline: 0934 717 711 – 0905 221 386,  Email: quoctungme@gmail.com
– Website: https://quoctung.com

Trả lời

Main Menu