0905.999.643
MON - SAT: 07.30 am - 17.30 pm
QuocTung.Dng@Gmail.com
hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải đô thị

Đầu tư hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải đô thị trên cả nước

Ra mắt Thêm tiền để phát triển hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải đô thị trên cả nước

Hiện cả nước có 765 đô thị những loại, trong đó có tầm 100 đô thị là trung tâm kinh tế – xã hội trọng yếu của những vùng miền. Về dân số đô thị, theo dự báo tới năm 2015 là 33,2 triệu người, tới năm 2020 là 42,6 triệu người (chiếm 46,7% dân số cả nước). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc này là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ với vận tốc phát triển đô thị, chưa hoàn thành ý định phát triển của đô thị. 

Theo định trào lưu hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn đô thị thì tới năm 2020, hệ thống cấp nước đô thị phải đạt một số mục tiêu: tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với những đô thị loại IV trở lên đạt 90%, đô thị loại V đạt 70%, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định. Về thoát nước đô thị, tới năm 2020 những đô thị loại III trở lên có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; nâng tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt chuẩn quy định lên 60%. Tại những đô thị loại IV, V phải đảm bảo 40% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn.

hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải đô thị

Thêm tiền để phát triển hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải đô thị trên cả nước

Theo Bộ Xây dựng, ý định vốn thêm tiền để phát triển cho hệ thống xử lý nước thải đô thị giai đoạn 2011 – 2015 tầm 85.000 tỷ đồng, giai đoạn 2015 – 2020 tầm 70.000 tỷ đồng. Với nghành xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, giai đoạn 2011 – 2015 tổng ý định vốn thêm tiền để phát triển cho xây dựng những hệ thống xử lý chất thải rắn  tầm 28.800 tỷ đồng; giai đoạn 2015 – 2020 tầm 31.300 tỷ đồng. Ý định vốn để khai thác hệ thống thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị giai đoạn 2013 – 2020 lên tới 145.581 tỷ đồng (trong đó nghành xử lý nước thải đô thị là 65.536 tỷ đồng, nghành thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn đô thị là 80.045 tỷ đồng). Đây là những số vốn rất lớn, cần sự tham gia của những thành phần kinh tế cùng thêm tiền để phát triển, duy trì và quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị. 

Để giải quyết bài toán thiếu vốn thêm tiền để phát triển, nhiều Chuyên Viên khuyến nghị, Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thủ tục hành chính thông thoáng để khuyến khích những thành phần kinh tế tham gia thêm tiền để phát triển và quản lý hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải sinh hoạt đô thị.

Bộ Xây dựng đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để huy động vốn như sau: Nhà nước cần sửa đổi hình thức trợ giúp trực tiếp bằng vốn thêm tiền để phát triển từ ngân sách. Bổ sung cơ chế để tạo lập và phát triển những nguồn vốn vay ưu đãi. Những dự án nghành này phải được hưởng mức vay vốn và lãi suất ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất vay vốn từ những tổ chức tín dụng ngoài nhà nước.

Nghiên cứu ban hành chính sách trợ giúp sau thêm tiền để phát triển đối với những dự án thêm tiền để phát triển của những thành phần kinh tế huy động vốn từ những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện dự án. Mức trợ giúp sau thêm tiền để phát triển được xác định trên cơ sở đảm bảo đủ bù chênh lệch giữa lãi suất vay vốn thêm tiền để phát triển của tổ chức tín dụng và lãi suất vay vốn tín dụng thêm tiền để phát triển của Nhà nước.

 Khuyến khích những hình thức hợp đồng xây dựng – vận hành – sở hữu (BOO); xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT). Riêng biệt khuyến khích mô hình thêm tiền để phát triển đối tác công – tư (PPP) trong xây dựng nhà máy cấp nước sạch, xử lý chất thải đô thị.

Xung quanh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất việc trợ giúp tiêu thụ sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Cụ thể, Nhà nước trợ giúp theo nguyên tắc đảm bảo thu đủ bù chi cùng lãi suất hợp lý; thời gian trợ giá trị đối với sản phẩm căn cứ vào thời điểm dự án chính thức có sản phẩm và chức năng bù đắp kinh phí sản xuất sản phẩm được trợ giá trị; việc trợ giá trị sản phẩm của dự án được thực hiện thông qua chi trả bổ sung vào kinh phí xử lý chất thải rắn đô thị theo điều kiện và thời gian trợ giá trị cụ thể do địa phương quy định.

 Về người thụ hưởng dịch vụ cũng cần có nghĩa vụ đóng góp. Những địa phương căn cứ vào khung giá trị nhà nước để quy định giá trị nước sạch phù hợp với những mục tiêu sử dụng và xây dựng lộ trình điều chỉnh giá trị nước sạch trên nguyên tắc xóa bỏ bù giá trị nước sạch từ ngân sách. Nhà nước quy định khung giá trị dịch vụ thoát nước làm cơ sở để những địa phương quy định mức giá trị cụ thể, đảm bảo tới năm 2020 giá trị dịch vụ nước sạch đủ kinh phí quản lý, vận hành hệ thống. 

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, cần coi trọng công tác cổ phần hóa trong thêm tiền để phát triển, vận hành, khai thác những công trình. Đẩy mạnh việc chuyển nhượng quyền quản lý, quyền sử dụng một số công trình do Nhà nước thêm tiền để phát triển (cấp nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị) cho những thành phần kinh tế nhằm tăng chất lượng dịch vụ, giảm chi từ ngân sách.


Xem thêm:

  • Thi công hệ thống cấp thoát nước.
  • Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho nhà cao tầng.
  • Hệ thống xử lý nước 3 triệu USD.

 

0/5 (0 Reviews)
Older

Cách thoát nạn khỏi đám cháy cơ bản trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Newer

Tính ưu việt của hệ thống máy lạnh trung tâm VRV IV

Trả lời

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow: